Arno vd Dungen

Bodemsanering Enthone te 's-Hertogenbosch

Bodemsanering bij Enthone te 's-Hertogenbosch.
Hierbij is de grond verontreinigd met 2-propanol nabij een opslagtank in de bodem.
Gezien het graven te grote risico's met zich meebrengt is gekozen om een zuigwagen in te huren om de verontreinigde grond af te zuigen, dit onder bodemsaneringscondities.