Arno vd Dungen

Uitkomst onderzoek naar erosie van asbestdaken

Onlangs besteedden de landelijke media en de politiek uitvoerig aandacht aan de erosie van asbestdaken. Zo kopt de voorpagina van Trouw op 3 maart 2015 ‘Bodemsanering nodig door honderdduizend asbestdaken’. Het onderzoek is in opdracht van de provincies Overijssel en Gelderland uitgevoerd. 

In het onderzoek wordt geconcludeerd dat de bodem (afwateringszone) van asbestdaken zonder dakgoot belast is met asbest. Het gaat met name om de zogenaamde respirabele fractie (de vezels die je op het oog niet ziet, en die kunnen worden ingeademd). Asbest komt in de bodem doordat de asbestdaken verweren. Het cement dat de asbestvezels bijeen houdt komt in de tijd los, bijvoorbeeld onder invloed van het weer. Hoewel de belasting in ruimtelijke zin beperkt is (de toplaag, tot een meter vanaf de dakrand), betreft het vermoedelijk een zeer omvangrijk aantal locaties.

De onderzoeksuitkomsten en de aandacht vanuit de politiek en media kunnen leiden tot verschillende vragen en zorgen. Geïnteresseerden kunnen via de volgende link de rapportage downloaden:
Klik hier