Arno vd Dungen

Projecten

Bodemsanering, grondwerk,...

Opdrachtgever: J.M. van Delft

Dollegoorweg in Almelo

Opdrachtgever: Oliebron Kroonit

Basisschool de Buut in Nijmegen

Archeologische onderzoek, inzake het in kaart brengen van een Romeinse kelder.
Opdrachtgever: Hevo BV

Alle projecten >

Bodemsanering

Arno van den Dungen BV beschikt over de certificering volgens de meest recente beoordelingsrichtlijn op het gebied van bodemsanering (BRL SIKB 7000) en is daarvoor ook erkend door de overheid.
Bij bouwprojecten zoals de herontwikkeling van industriële en binnenstedelijke locaties blijkt vaak, door activiteiten in het verleden, de bodem verontreinigd.
Om een veilige en gezonde woon- of werkomgeving te realiseren is het vaak noodzakelijk de bodem en eventueel het grondwater te saneren.

Arno van den Dungen heeft ruime ervaring op het gebied van het onderzoek, de uitvoering en begeleiding om saneringsprojecten compleet aan te pakken.
Machines zijn uitgerust met overdrukcabines met filterunits. Ook beschikken we over decontaminatie units.

De volgende diensten worden door ons verzorgd:

  • Verkennend en nader bodemonderzoek
  • Saneringsplan met kostenraming
  • Sanering conform BRL SIKB 7000
  • Directievoering en begeleiding van de sanering
  • Nazorg en evaluatierapport


Voor onze opdrachtgevers is het prettig om alle aspecten zoals sloop-, asbest- bodemsanering en bouwrijp maken van de locatie door één bedrijf te laten uitvoeren. Hierdoor wordt het gehele project praktisch en snel uitgevoerd.