Arno vd Dungen

Kwaliteit / Certificaten

Door te certificeren toont Arno van den Dungen BV aan dat het vakbekwaam is en dat het beschikt over actuele kennis en vaardigheden op het gebied van kwaliteitszorg, arbozorg en milieuzorg. Op deze maner wordt er voldaan aan de wens van zowel consumenten als opdrachtgevers die waarborgen verlangen met betrekking tot alle aspecten rond kwaliteit, arbo en milieu.

Het certificeren is inmiddels uitgegroeid tot een onmisbaar instrument bij Arno van den Dungen BV om zich op deze manier te profileren op de markt op het gebied van vakbekwaamheid en arbozorg.

Ter verduidelijking kunt u hieronder onze certificaten bekijken.


Arno van den Dungen BV hanteert een streng kwaliteitsmanagementbeleid als het gaat om de veiligheids-, milieu- en organisatorische aspecten van een werk.

Kwaliteitsmanagement leidt tot het bereiken van een hoogwaardig kwaliteitsniveau in het gehele bedrijf, zodanig dat het voldoet aan de eisen en de wensen van de klant.  Tevens zet Arno van den Dungen BV zich continu in om te komen tot een correcte en efficiënte bedrijfsvoering.

Het kwaliteitssysteem is beoordeeld door Normec Certifacation BV. Deze certificerende instelling is erkend door de Raad voor Accreditatie en is marktleider op het gebied van product- en systeem-certificeringen.